Виписка банку бланк скачати

Содержание

Виписка банку скачати бланк, зразок

Виписка банку бланк скачати

Виписка з банківського рахунка для конкретного підприємства – це звичайна фінансова розшифровка грошових течій за вказаний часу. Цей документ завжди видається на руки тільки в якості копії. Свідоцтво цих переміщень відображається з поточного або розрахункового рахунку. Приводом до прийому або видачі коштів, що відбуваються без будь-якої підстави, можуть стати:

Коли банківська виписка видається на руки бухгалтеру або іншому уповноваженому представнику банку, то разом з самим документами, що підтверджують отримання або списання грошей, додаються й інші документи від фірм-партнерів.

Фірма вважається успішною, прибутковою або рентабельною, якщо виписка з розрахункового рахунку має залишок на дебетовом рахунку. Що це означає? На будь-який період життя підприємства можна задати залишок банківського рахунку.

Якщо на кінець дня там виявляються гроші тільки підприємства, то це прибуток (дебетовий залишок). Якщо ж на рахунку присутні засоби банку, тоді це рахунок є кредитним.

Останній варіант означає, що власних вільних фінансів підприємство зараз не має, а користується тільки позиковими.

Виписка з розрахункового рахунку повинна мати такі дані

Компанія, а точніше, її бухгалтерія повинна регулярно запитувати банківські виписки. Виписка з банківського рахунка за минулий місяць повинна знаходитися на підприємстві і відображати кожну проведену фінансову операцію (від мінімальної оплати за воду до перерахування в бюджет суми ПДВ).

Будь-яка виписка по розрахунковому рахунку, тобто її зразок, повинен обов'язково мати такі пункти, як:

 • номер рахунку, куди будуть переводитися гроші або звідки вони прийшли;
 • дати попередньої виконаної виписки і грошовий залишок на той момент, він буде вважатися вже входять залишком для справжньої виписки;
 • порядкові номери документів, на підставі їх і проводиться рух грошей (списання або зарахування);
 • номерний шифр кореспондентського рахунку самого банку, саме їм кодуються всі операції для вашого підприємства;
 • залишки по дебетових або кредитовому рахунку,
 • виписка по рахунку може передаватися щодня або за іншою домовленістю.

Додаткові можливості

Якщо підприємства веде більш сучасне управління грошовими коштами. то для свого комфорту вона самостійно може встановити в своєму програмному забезпеченні електронний банк. Тут вже сам бухгалтер зможе здійснювати всі необхідні дії, стежити за рухом грошей. Виписка з розрахункового рахунку може легко роздрукувати прямо у в бухгалтерії, без відриву від виробництва.

Для ручного заповнення такого документа можна такий бланк скачати, далі відкрити його в Excel і відредагувати. Прикладів такого документа можна знайти чимало, але найважливіше – це наявність в ньому необхідних відомостей.

Завантажити бланк безкоштовно:

Більшість підприємств, незалежно від своєї організаційної форми, що займаються переробкою або перепродажем натуральної продукції, закуповують її для своєї.

Договір оренди будівель і споруд – це документальне угоду, згідно якого орендодавець передає орендарю у тимчасове користування нерухоме майно.

Сутність і особливості договору дарування Декларація з прав людини передбачає володіння майном. Процеси засновані на роботі законодавчої бази. Встановлено.

Договір підряду з фізичною особою договір підряду з фізичною особою, який полягає для організації, може стати заміною трудового договору з фізичною особою.

В даний час спостерігається зростання частоти операцій, пов'язаних з купівлі-продажем земельної власності. До укладення угоди слід підійти з максимальною відповідальністю.

Авансовий звіт по коштах, витраченим працівником у відрядженні – це документ, що підтверджує витрачання працівником виданого авансу. Це один з декількох.

На підставі заяви про реєстрацію об'єкта (об'єктів) оподаткування податком на гральний бізнес і заяви про видачу свідоцтва про реєстрацію об'єктів грального.

Закупівельний акт за формою ОП-5 застосовується для закупівлі продуктів у населенія.Составляется в двох примірниках в момент скоєння закупівлі сільгосппродуктів у населення.

Наряд на відрядну роботу за формою 414-АПК використовується для обліку виконаних робіт в будівництві, промислових, допоміжних та інших виробництвах групою.

Лист-запит – один із низки ділових листів, складене для отримання будь-яких офіційних відомостей або документів. Текст листа-запиту повинен містити.

Схожі статті

Источник: http://blog.r13-r21.com.ua/articles/vipiska-banku-skachati-blank-zrazok.php

Виписка банку бланк скачати

Виписка банку бланк скачати

 • Если в банке клиенту отказывают в предоставлении выписки (например, имеется просрочка, и вы хотите пересмотреть итоговую сумму задолженности), следует предпринять следующие меры:
 • напишите официальное письмо в банк с просьбой предоставить выписку;
 • зарегистрируйте свое обращение как входящее в банке, на вашем экземпляре должна стоять печать и подпись;
 • напишите досудебную претензию в банк, если вы не получили ответ или получили отказ;
 • обратитесь в суд с иском, если ваш вопрос не решился мирным путем.

Подробная информация о банках: Альфа-Банк, Банк Москвы, ОТП Банк, Сбербанк России.

Внимание

Прием и выдача денег или безналичные перечисления производятся банком на основании документов специальной формы, утвержденной им же.

Из них наиболее распространенными являются: объявление на взнос наличными, чек (денежный), платежное поручение, расчетный чек, платежное требование.

Предприятие периодически (ежедневно или в другие установленные банком сроки) получает от банка выписку из расчетного счета, т.е.

перечень произведенных им за отчетный период операций.

Выписка банка по счету организации

Выписка банка по расчетному счету: назначение Выписка с банковского счета: состав сведений и образец Выписка банка по расчетному счету: назначение Банковская выписка по расчетному счету — финансовый документ, выдаваемый банком клиенту и содержащий сведения обо всех движениях по такому счету, в т. ч.:

 • о поступлениях на счет;
 • расходных операциях;
 • списанных банком комиссиях.

Выписка по счету при этом не является первичным бухгалтерским документом. Однако этот факт не исключает допустимости использования выписки по счету в качестве доказательства в суде, например для подтверждения факта перевода средств на счет контрагенту или стороне договора (см. определение Московского облсуда от 05.10.2015 по делу № 33-24124/15).

Выписка банка

Выписку банка выдают клиенту. Она является финансовым документом, отражающим движение денег на текущем или расчетном счете. Это копия записей на расчетных счетах в банке.

К выписке прилагают некоторые документы от других организаций и предприятий, в соответствии с которыми были списаны либо зачислены средства. Кроме того, выдаются документы, выписанные предприятием.

Образец выписки по лицевому счету организации Прием, а также выдача денежных средств, безналичные перечисления банк производит в соответствии с утвержденными им документами специальной формы. Чаще всего используют следующие:

 • денежный или расчетный чек
 • платежное требование или поручение
 • объявление на взнос наличными

Периодически предприятия получают выписки с расчетного счета, ежедневно или в другие сроки, установленные банком.

Система управления предприятием «дебет плюс»

Выписка банка заменяет собой регистр аналитического учета по расчетному счету и одновременно служит основанием для бухгалтерских записей. Все приложенные к выписке документы гасятся штампом ”погашено”. Ошибочно зачисленные или списанные с расчетного счета суммы принимаются на счет 63 ” Расчеты по претензиям”, а банку немедленно сообщается о таких суммах для внесения исправлений.

Важно

В последующих выписках банк вносит исправления, а в бухгалтерском учете предприятия задолженность списывается.

На полях проверенной выписки против сумм операций и в документах проставляются коды счетов, корреспондирующих со счетом 51 ” Расчетный счет”, а на документах указывается еще и порядковый номер его записи в выписке.

Эти данные необходимы для контроля за движением денежных средств, автоматизации учетных работ, справок, проверок и последующего хранения документов.

Скачать Просмотреть Реестр налоговых накладных.

Полученные (2011) Скачать Просмотреть Счет-фактура Скачать Просмотреть Вверх КАССА Авансовый отчет (2013) Новый! Скачать Просмотреть Авансовый отчет (январь 2011) Скачать Просмотреть Приходный кассовый ордер Скачать Просмотреть Расходный кассовый ордер Скачать Просмотреть Вверх БАНК Банковская выписка Скачать Просмотреть Платежное поручение Скачать Просмотреть Вверх ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА Акт на списание основных средств Скачать Просмотреть Акт приемки-передачи основных средств Скачать Просмотреть Инвентарная карточка Скачать Просмотреть Инвентарная карточка (обратная сторона) Скачать Просмотреть Вверх КАДРЫ Отчет о принятых сотрудниках (форма № 5-ПН, титульн.лист) Скачать Просмотреть Отчет о принятых сотрудниках (форма № 5-ПН, обратн.сторона) Скачать Просмотреть Приказ назначения на должность Скачать Просмотреть Приказ назначения на должность.

Выписка из банка по расчетному счету — образец

Для чего оформляется выписка из банка для физлиц Выписка банка, заполненная по всем правилам, может пригодиться и для физ. лица. При закрытии кредитного договора выписка с указанием нулевого остатка задолженности подтверждает полное выполнение обязательств клиента перед банком. Этот документ считается подтверждением того, что счет закрыт, у банка к заемщику нет никаких претензий.

Если впоследствии возникнут недоразумения и появится какая-то спорная задолженность, в суде вы сможете предоставить выписку в свою защиту. Пригодится выписка и тем, у кого имеется просрочка в банке.

В ней будут отображены все платежи, а также удержанные штрафы и пени.

Если данный документ вместе с кредитным договором отнести в Роспотребнадзор, сумма долга может быть пересчитана в виде рекомендательного письма (штрафы и пени зачтутся в качестве списания долга). Т.е.

/ выписка банка

Суб, 19/06/2010 — 09:02 by admin ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ: Торговля и склад Основные средства Касса Банк Кадры Отчеты Отель ЖЭК (ОСМД) Вы имеете возможность бесплатно скачать любой бухгалтерский бланк, перейдя по ссылке «Скачать» напротив названия соответствующего документа или отчета.

Все свои заявки, пожелания и замечания по поводу существующих или недостающих бланков Вы можете оставить здесь.

ТОРГОВЛЯ И СКЛАД Акт выполненных работ Скачать Просмотреть Акт на списание МБП (малоценки) Скачать Просмотреть Акт на списание товаров Скачать Просмотреть Акт сверки взаиморасчетов Скачать Просмотреть Гарантийный талон Скачать Просмотреть Дефектный акт Скачать Просмотреть Доверенность Скачать Просмотреть Инвентаризация Скачать Просмотреть Накладная Скачать Просмотреть Налоговая накладная (с декабря 2011) Скачать Просмотреть Налоговая накл.
Прил. №1 (декабрь 2011) Скачать Просмотреть Налоговая накл. Прил.

Выписка банка по расчетному счету

Выписка банка — это финансовый документ, который выдается клиенту. Он отражает движение денежных средств на расчетном или текущем счете. Является копией записей на расчетном счету в банке.

К выписке банка прилагаются документы, полученные от других предприятий и организаций, на основании которых зачислены или списаны средства, а также документы, выписанные предприятием.


Прием и выдача денег или безналичные перечисления производятся банком на основании документов специальной формы, утвержденной им же.

Из них наиболее распространенными являются: объявление на взнос наличными, чек (денежный), платежное поручение, расчетный чек, платежное требование.

Предприятие периодически (ежедневно или в другие установленные банком сроки) получает от банка выписку из расчетного счета, т.е.
перечень произведенных им за отчетный период операций.

Выписка из банка: образец

Документ вам выдадут с печатью банка и подписями ответственных лиц. Многие фин. учреждения дают клиенту возможность самостоятельно сформировать выписку в личном кабинете интернет-банкинга. Выбрав счет, по которому клиент хочет просмотреть движение средств, следует нажать на кнопку «Сформировать выписку» или «Выписка».

На экране отразятся все проведенные операции за указанный период (например, за месяц, 3 месяца и т.д.). Эту выписку можно распечатать, единственным ее минусом является отсутствие банковской печати и подписей. Т.е. она не имеет юридической силы. А для личных целей ее вполне можно использовать.

Выписка Альфа-Банка может быть сформирована в сервисе «Альфа-Клик». В блоке «Интернет-банк» есть ссылка «Мои счета». В графе «Заблокировано средств» отражаются сведения по операциям (общая сумма расходных транзакций), на которые еще не поступили подтверждающие документы.

Виписка банку бланк скачати безплатно

Как правило, это перечень операций, совершенных ими за отчетный период. В выписке банка указывают:

 • номер расчетного счета предприятия
 • дату предыдущий выписки, а также ее исходящий поток (является для последующей выписки входящим остатком)
 • номера документов, в соответствии с которыми были списаны или зачислены деньги
 • корреспондирующий счет-шифр, используемый бухгалтерией банка для кодировки финансовых операций предприятий
 • остатки по дебету и кредиту
 • наличие средств к моменту выписки

Выписку передают предприятиям с оправдательными документами. Остатки средств на расчетных счетах на определенные даты, а также зачисления средств на эти же счета клиентов банк отражает в выписке по кредиту расчетных счетов.

Все суммы списаний (уменьшение долга банка перед клиентами) в выписке банк отражает по дебиту того же счета.

Источник: http://yuristrb-ufa.ru/vipiska-banku-blank-skachati/

Выписка банка по расчетному счету: как получить онлайн + образец

Виписка банку бланк скачати

В этой статье мы поговорим о том, что такое выписка банка по расчетному счету. Далее вы узнаете, как заполнять выписку (у нас вы сможете скачать образец заполнения), познакомитесь с типичными примерами бланков.

Что такое банковская выписка по расчетному счету

Банковская выписка — важнейший финансовый документ, который иллюстрирует и подтверждает совершение операций по счету, приход и расход денежных средств клиента банка.

Выписка — это копия записей банка о счете, выдаваемая на руки клиенту. Этот первичный бухгалтерский документ служит основанием для налогового и бухучета.

Любой держатель счета имеет право получить выписку из банка. Образец документа можно скачать здесь:

 • Образец Выписки по счету
 • Бланк Выписки по счету

Статья 9 Федерального Закона о бухучете №129 обязывает организацию подтверждать все проводимые операции. В этом законе не говорится напрямую о банковских выписках, но они безоговорочно подходят под его исполнение.

Есть свои обязательства и у финансовых учреждений. Так Федеральный Закон №395-1 «О деятельности банков» говорит о том, что:

Статья Положение
31 Все расчеты должны быть документированы по нормам Центробанка РФ
40.1 Банки обязаны хранить данные обо всех операциях в течение пяти лет и обеспечивать к ним доступ

Зачем банковские выписки физлицам

Свой счет в банке может быть не только у юридического, но и у физического лица. Например: дебетовые банковские карты. Операции по ним тоже отражаются в выписке.

Держатели дебетовых карт обычно обходятся мини-выпиской, которую можно получить через банкомат. В ней отражаются только даты и суммы последних приходов или расходов. Но иногда и физлицам требуется расширенная выписка из банка.

 1. для получения визы;
 2. для получения кредита;
 3. для подтверждения сделки;
 4. для иных подтверждений платежеспособности и отсутствия задолженности.

Чтобы получить такую выписку нужно обратиться в банковское отделение. При себе стоит иметь паспорт и договор на открытие счета.

Как получить выписку с расчетного счета

Банк сам устанавливает, в какие сроки и в каком виде предоставлять клиенту выписки.

Получить выписку можно:

 • на руки в отделении банка;
 • по почте;
 • по электронной почте;
 • в режиме онлайн.

Периодичность выдачи выписок может быть прописана в договоре с банком, а можно получить ее по требованию:

 • в офисе банка;
 • в онлайн-кабинете;
 • по телефону;
 • через SMS;
 • через банкомат.

В зависимости от банка и тарифа некоторые способы запроса выписки могут облагаться комиссией.

Чтобы получить выписку в банке необходимо составить запрос, содержащий:

1

Ф.И.О. и адрес прописки для ИП и физлиц, наименование организации — для юридических;

2

период, за который требуется выписка;

Если оригинал выписки был утерян, владелец счета вправе запросить у банка копию (за это может быть удержана комиссия).

Документальное оформление операций по расчетному счету в выписке банка

Внешне банковские выписки не имеют единого оформления, формируются они тоже разными способами, это связано с тем, что в каждом банке составление выписки производится разными программами и алгоритмами. Но каждая выписка должна содержать определенную информацию о финансовых движениях:

1

номер счета, по которому сформирована выписка;

2

остаток средств по предыдущей выписке и ее дата;

3

номера счетов контрагентов, перечисливших, или получивших средства;

4

реквизиты документов, на основании которых была проведена операция (платежного поручения, счета);

5

назначение исходящих и входящих платежей;

6

общие суммы дебета и кредита (зачисленные и списанные средства);

7

конечный остаток на счете на дату формирования выписки.

Чтобы понять, как составить выписку для организации, банк принимает сторону ее должника. Значит, в колонке «Дебет» отражаются списания по счету, в колонке «Кредит» — зачисления.

Печать или подпись на выписке необязательны, но если документ требуется отправить в налоговую, его необходимо заверить.

Выписка об открытых расчетных счетах

Выписка о состоянии расчетных счетов и получение справки об их общем количестве могут потребоваться организации в следующих случаях:

1

при переговорах с инвесторами;

2

для разработки бизнес-плана;

4

для заявки на кредит для предприятия;

5

по запросу суда или прокуратуры;

6

во время ликвидации или реорганизации юридического лица.

Иногда требуется более детальная информация о расчетных операциях, и тогда по запросу клиента банк формирует расширенную выписку по счету, в которую также входят:

 • места проведения операций (терминалы, адреса организаций);
 • наименования контрагентов;
 • суммы комиссии банка.

О том, как получить онлайн расширенную выписку, или как заказать ее от отделения банка, можно узнать в самом банке. В интернет-банке такие сведения как правило доступны бесплатно, а вот за подготовку бумажного варианта банк скорее всего возьмет небольшую комиссию.

Образец выписки с расчетного счета

Бланк выписки имеет форму таблицы, в которой отражаются все движения средств по счету и подробная информация по каждой операции: дата, сумма, назначение платежа, реквизиты контрагента и так далее.

Заполненная выписка может многое рассказать о финансовом состоянии предприятия. Выписка является первичным документом, на ее основе рассчитывается УСН, ее проверяет налоговая в случае возникновения спорных ситуаций.

В интернет-банке выписку можно скачать онлайн и при необходимости распечатать, а в банковском отделении — получить сразу на бумаге и заверить подписью оператора (если документ требуется предоставить в налоговую).

У крупных банков, таких как Сбербанк, Альфа банк, ВТБ-24 выписки с расчетного счета можно получать как через интернет-банкинг, так и через офис банка, а если к счету привязана пластиковая карта, можно получить с нее выписку через банкомат.

Разделы у выписки из расчетного счета могут быть такие:

2

код вида финансовой операции;

3

номер документа, поступившего из другого банка;

4

номер платежного документа клиента;

5

БИК и номер корреспондентского счета банка;

6

расчетные счета получателя и отправителя средств;

7

Рассмотрим несколько примеров выписок из разных банков.

Обработка выписки с расчетного счета

Проверка и обработка выписки проводится в день ее получения. Обычно в организациях этим занимается бухгалтер, но иногда предпринимателям приходится делать все самостоятельно.

Порядок стандартной проверки таков:

1

подбор и приложение к выписке всех документов, обосновывающих сделку;

2

сверка данных выписки (особенно сумм) с приложенными первичными документами;

3

сообщение об обнаруженных ошибках в банк;

4

проставление на полях выписки кодов бухсчетов (по 51 «Расчетный счет»);

5

указание на подтверждающих документах порядковых номеров операций по выписке.

Когда анализ завершен, выписка подшивается к первичным документам.

Для чего это необходимо? Проработанные подобным образом выписки:

 • позволяют контролировать движение средств и своевременно исправлять ошибки;
 • автоматизируют бухгалтерский учет;
 • делают проще прохождение проверок;
 • способствуют удобной архивации и систематизированному хранению документов.

Срок хранения выписок по расчетному счету

Банк хранит у себя сведения об операциях по счету в течение пяти лет. Клиент вправе запросить выписку за любой период, не превышающий этого срока.

Что же касается хранения выписок в бухгалтерии, то и здесь рекомендуемый законом срок — 5 лет, но принимая решение об уничтожении архива, необходимо руководствоваться особенностями работы компании. Некоторые юрлица (особенно в сфере оптовой торговли) предпочитают хранить выписки 10 лет и дольше.

Интернет-банкинг упрощает процесс хранения документов, об этом мы поговорим далее.

Электронные выписки

Открытым по сей день остается вопрос — нужно ли распечатывать выписки, если банк предоставляет их в электронном виде?

Никакой закон напрямую не запрещает организациям хранить только электронные версии выписок.

Закон о бухучете разрешает составление первичных документов на компьютере.

Налоговый Кодекс не требует хранить все сведения, подтверждающие предпринимательскую деятельность, исключительно на бумаге.

В пользу электронных выписок говорят многие тенденции:

 • растущая популярность дистанционных банков, которые предоставляют документы исключительно в электронном виде;
 • крупные предприятия с несколькими расчетными счетами и ежедневными безналичными операциями будут вынуждены тратить огромные кипы бумаги на распечатку выписок и прилагаемых к ним документов, хранить такие объемные архивы тоже сможет не каждая компания.

Организация всего бизнеса постепенно движется в пользу полной компьютеризации. Но даже при этом стоит учитывать, что хранящиеся в интернете документы могут пропасть (например, при реорганизации клиент-банка или из-за проблем на сервере), поэтому их рекомендуется как минимум периодически сохранять на другие электронные носители.

(1 5,00 из 5)

Источник: https://rko-bank.ru/stati/vypiska-banka-po-raschetnomu-schetu.html

Выписка из банка по расчетному счету: образец заполнения

Виписка банку бланк скачати

В данном материале мы поговорим о том, что такое банковская выписка по расчетному счету. Ниже представлен образец выписки и информация по заполнению с примерами бланков.

Что такое выписка из банка по расчетному счету

Банковская выписка является важнейшим подтверждением всех осуществляемых транзакций по счету. Документ первичной бухгалтерской отчетности подлежит выдаче на руки клиенту банка, копируя все записи финансовой организации о состоянии счета и выступая основанием для налогового и бухгалтерского учета.

Скачать образец:

Образец выписки по счету.doc [45 Kb] (cкачиваний: 71)

Рассмотрим все детали получения, использования и юридического статуса выписок по банковскому счету.

Нормативное обоснование

Согласно ст. 9 ФЗ № 129, регламентирующего ведение бухучета, любая организация обязана документально подтверждать все осуществляемые финансовые операции. Несмотря на то, что банковские выписки не фигурируют напрямую в нормативном определении, они, тем не менее, полностью отвечают его реализации.

Кроме того, обязательства банковских структур регулируются положениями ФЗ № 395-1 «О деятельности банков». Ст. 31 обязывает финансовые учреждения документировать все расчеты в соответствии с нормами Центробанка РФ. В соответствии со ст. 40.1., предусматривается хранение банками информации обо всех произведенных операциях на протяжении 5 лет с обеспечением доступа к документам.

Когда физическим лицам может потребоваться выписка из банка

Деятельность банковских организаций направлена на предоставление финансового обслуживания компаниям и частным лицам. Любой гражданин может иметь расчетный счет в выбранном банке, а также привязанную к нему пластиковую карту, все транзакции по которым отражены в выписке.

Для удобства пользователей банками предусмотрена выдача подтверждающего документа в мини-формате, который можно распечатать в банкомате.

Существует ряд ситуаций, при которых клиентам банков необходимо получение расширенной выписки. К ним относятся:

 • оформление визы;
 • получение ссуды;
 • подтверждение финансового положения при заключении сделки;
 • прочие обстоятельства, требующие документального подтверждения благонадежности и отсутствие задолженностей.

Для получения выписки физическому лицу необходимо обратиться непосредственно в банк, предъявив удостоверяющий личность документ и договор банковского обслуживания.

Как получить

Периодичность и форма предоставления выписок по расчетному счету устанавливается банком самостоятельно, в соответствии с собственным регламентом и действующим законодательством.

Регулярные отчеты о движении денежных средств по счету предоставляются банковским учреждением следующими способами:

 • лично клиенту при посещении финансовой организации;
 • почтовым отправлением;
 • посредством электронной почты;
 • в онлайн-формате.

Срочные выписки оформляются:

 • менеджером банка при личном обращении;
 • в личном кабинете пользователя на официальном сайте учреждения;
 • в телефонном режиме;
 • посредством смс;
 • с использованием банкомата.

Для получения срочной выписки потребуется предоставить в банк соответствующее заявление. Кроме того, необходимо учитывать наличие комиссий за формирование выписок по требованию, которые могут быть предусмотрены банковскими тарифами.

Стандартное заявление на предоставление выписки содержит:

 • ФИО, адрес регистрации – для частных лиц, полное и сокращенное наименования – для организаций;
 • указание запрашиваемого временного периода;
 • причину заявления;
 • дату документа, подпись заявителя.

В случае утери клиентом оригинальной выписки, банк может по запросу предоставить копию документа.

Как оформляются банковские выписки

Не существует единого бланка выписок по расчетному счету – каждое банковское учреждение оформляет отчетный документ с использованием собственных программ и алгоритмов. К обязательным требованиям относится наличие следующей информации:

 • номер клиентского счета;
 • сведения о предыдущей выписке – дата и остаток средств по счету;
 • указание номеров счетов контрагентов, транзакции с которыми зафиксированы в запрашиваемый период;
 • реквизиты документальных оснований проведения транзакций, включая номера счетов, договоров;
 • указания назначений платежных операций;
 • итоговые суммы зачисленных и списанных средств;
 • остаток денежных средств по счету на дату составления документа.

При формировании отчета, банк для удобства восприятия информации стороной-получателем отражает расходные операции в графе «Дебет», приходные – в ячейке «Кредит».

Как правило, банковская выписка о движении средств по счету клиента не заверяется подписью и печатью учреждения. Заверение необходимо, если документ предназначен для предоставления в налоговый орган.

Предоставление выписки об открытых расчетных счетах организации

Перечень ситуаций, когда юридическому лицу требуется получить документальное подтверждение наличия и общего числа открытых расчетных счетов, включает:

 • подготовку бизнес-плана;
 • переговоры с партнерами по бизнесу;
 • участие в тендере;
 • оформление кредита;
 • судебный или прокурорский запрос;
 • ликвидацию или реорганизацию компании.

В случаях, когда необходимо получение расширенных сведений о движениях по счету, финансовое учреждение дополняет отчет следующей информацией:

 • географическое местоположение проведенных транзакций с указанием адресов компаний и терминалов;
 • перечень контрагентов с указанием их наименований;
 • размеры удержанных банком комиссионных сборов.

Получить расширенную выписку можно в отделении банка, оплатив небольшой комиссионный сбор, либо бесплатно в личном кабинете пользователя интернет-банкинга.

Образец бланка банковской выписки

Отчет банка о расходно-приходных операциях по счету клиента составляется в виде таблицы с графами, отражающими даты транзакций, их суммы, назначения и прочие параметры.

Являясь первичным документом бухгалтерской отчетности, выписка используется для расчета налогооблагаемой базы, а также наглядно демонстрирует финансовое состояние компании.

Получить информацию о движении средств по счету можно в личном кабинете системы интернет-банкинга, при личном посещении банка либо через банкомат – при наличии привязанной к счету пластиковой карты.

Типичный образец банковской выписки может содержать следующие блоки:

 • дату проведения операции;
 • код вида транзакции;
 • номер входящего платежного поручения;
 • БИК и номер корсчета банковской организации;
 • номера расчетных счетов контрагентов;
 • итоговые суммы дебетовых и кредитных показателей по счету.

Пара примеров заполнения выписок из Московского банка и Внешторгбанка

Порядок работы с выпиской по расчетному счету

При получении банковского отчета о приходно-расходных операциях по счету, бухгалтер предприятия проводит проверку и обработку документа в соответствии с установленным порядком:

 1. Выборка и приложение к отчету всех документальных подтверждений.
 2. Сверка отчетной информации с первичной документацией. В случае обнаружения ошибок – немедленное сообщение в банковскую организацию.
 3. Проставление отметок, указывающих на коды бухгалтерских счетов.
 4. Подбор первичных документов согласно обозначенной в выписке очередности проведения транзакций.

По окончанию обработки выписки необходимо подшить к первичной документации.

Первичный анализ банковских отчетов по счету позволяет:

 • контролировать текущее состояние счета, внося своевременные корректировки в его функционирование;
 • автоматизировать бухгалтерский учет в компании;
 • удобно архивировать и систематизировать документооборот.

Хранение выписок: сроки

Действующее законодательство устанавливает 5-летний срок для хранения банками информации о расходно-приходных операциях по счету. Это означает, что клиент может рассчитывать на получение отчета о движении средств по счету за любой отрезок времени, не превышающий установленные рамки.

Организации обязаны сохранять первичную бухгалтерскую документацию, включая выписки, не менее 5 лет. Однако в некоторых случаях, в зависимости от специфики бизнеса, рекомендуется обеспечить сохранность банковских отчетов на протяжении 10 и более лет.

Некоторые нюансы электронных выписок

Законы РФ предоставляют компаниям право самостоятельно решать – хранить или не хранить бумажные версии предоставленных банком электронных отчетов о движении средств по счету.

Популярность электронного документооборота обусловлена увеличением числа банковских учреждений, предоставляющих финансовые услуги дистанционно, а также спецификой работы крупных организаций, которые при наличии нескольких расчетных счетов ежедневно оперируют безналичными расчетами.

Между тем, несмотря на постепенный полный переход бизнеса в онлайн-формат, во избежание потери информации, рекомендуется сохранять резервные копии документов на других электронных или бумажных носителях.

Источник: https://tarif-pko.ru/11-vypiska-iz-banka-po-raschetnomu-schetu.html

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.